Sprchový filter

8,13 

Kategórie:

Znižuje obsah, resp. Úplne odstraňuje chlór, železo, sulfidy, arzén, ortuť, olovo, chróm a vo vode sa nachádzajúce baktérie a huby. Vďaka systému redox je možné z vody odfiltrovať ťažké kovy a 98% katiónov iných vo vode rozpustených látok. To, nakoľko je voda filtrovateľná závisí na viacerých faktoroch, ale vo väčšine prípadov je možné z vody odstrániť 90-95% chlóru. Úspešnosť filtrácie chlóru z vody je vyššia v prípade studenšej vody. S rastúcou teplotou vody sa úspešnosť znižuje.

Vrstva sulfidu vápenatého

Sulfid vápenatý sa vyrába aj špeciálne na filtrovanie chlóru a chloroformu. V sprchovom filtračnom systéme KDF je jeho úloha druhoradá a v podstate len dopĺňa filtračnú schopnosť KDF-55 vrstvy.

Filtračná jednotka s aktívnym uhlím

Filtračná jednotka s aktívnym uhlím odfiltruje z vody rozpustené látky, ktoré spôsobujú jej zafarbenie (napr. piesok, bahno), organické látky (napr. baktérie a vírusy), jedy, nepríjemné pachy.

Aktívne uhlie je schopné odfiltrovať z vody trihalometány a trihaloetylény a viazať chlór, čím spĺňa vo filtračnom systéme ďalšiu ochrannú funkciu.

Systém nevyžaduje takmer žiadnu údržbu, nakoľko je postačujúca výmena filtrov v intervaloch – 3-12 mesiacov.

Laboratórne testy potvrdili, že systém znižuje svoju filtračnú schopnosť až po 30.000 litroch pretečenej vody.

Zhrnutie:

Denne 100 litrov- ročne, denne 200 litrov- polročne, denne 300 litrov- každé 4 mesiace, denne 400 litrov – štvrťročne meníme filtre.

Montáž sprchového filtra podľa maďarských stanov. ½”.

Postup pri montáži:

1 Filtračný domec pozostávajúci z dvoch častí zatiahneme (ručne) z dôvodu lepšieho tesnenia. Je dôležité umiestniť filtračnú vložku medzi dve časti domca.
2
3 Odmontujeme kryt sprchovej ružice.

1 Naskrutkujeme filtera. Tesnenie v každom prípade zaistíme natretím silikónovej, resp. Mydlovej vrstvy pred zašróbovaním filtra, aby sa nám nepoškodilo tesnenie.

4 Na filter namontujeme ružicu.

4 Prvých pár litrov prefiltrovanej vody bude zafarbených z dôvodu použitia aktívneho uhlia. Takéto zafarbenie je prirodzené a neskôr sa voda farbiť nebude. Pred uvedením do chodu 20 litrov, resp. počas 24 hodín je potrebné vypustiť aspoň pol druha litra vody.

4 V prípade kúpania, je potrebné napúšťať vodu cez sprchovú ružicu!