Kontakt

Kútik Zdravia s.r.o.

Korzo Bélu Bartóka 789/3

92901 Dunajská Streda

Ičo: 36275743

Dič: SK 2022069731

e – mail: info @ biolala.sk

tel: 00421 915 076474